PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s Policijskom upravom Vukovarsko-srijemskom, HZZ Vukovar, Europskim domom Vukovar i Gradom Vukovarom organizirao je danas, 28.11.2014., edukativno-informativnu radionicu za mlade u Strukovnoj školi Vukovar.

Na aktivnosti su sudjelovali učenici srednjih škola: Ekonomska škola Vukovar, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Strukovna škola Vukovar i Gimnazija Vukovar, kao i gosti iz osječkih srednjih škola koji su vukovarskim srednjoškolcima prikazali oblike nasilja kroz predstavu koju su sami osmislili. 

Nakon pogledane predstave mladi su kroz fokus grupe razgovarali na teme Ovisnost o modernim tehnologijama, Ovisnost o opojnim sredstvima i Vršnjačkog nasilja.

 

Razgovaralo se o tome kako oni vide nasilje i ovisnosti oko sebe te kako se dalje može raditi na prevenciji istih na području lokalne zajednice. Također, putem informacija, usmenih i pismenih, dobili su uvid u popis institucija i udruga koje se bave prevencijom nasilja i ovisnosti među mladim ljudima.

Pored svega mladi su istaknuli potrebu za dodatnim edukacijama, informativnim radionicama i sličnim aktivnostima na navedene teme.

Ova aktivnost održala se u okviru projekta Info Centar za mlade Vukovar financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih i sredstvima Grada Vukovara.