… te služio kao poticaj i drugim ciljanim skupinama u borbi protiv nezaposlenosti, vrijedno smo bilježili sve aktivnosti, te sačinili jedinstveni bilten sa svim detaljima projekta.

Stoga vas, ovim putem obavještavamo kako će se prezentacije biltena pod nazivom “Partnerstvom do radnog mjesta” održati na slijedećim lokacijama kako je navedeno:

– Vinkovci – 17. lipnja, 10 sati, Velika vijećnica Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 27
– Vukovar – 17. lipnja, 13 sati, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar,
Zmajeva 1
– Županja – 18. lipnja, 10 sati, Pučko otvoreno učilište Andragog, Ilirski preporod 46
– Ilok – 23. lipnja, 10 sati, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ispostava Ilok, Trg žrtava domovinskog rata 2/1