U prostoru PRONI Centra Vukovar 15.9.2022. održan je drugi redoviti sastanak partnera u okviru trogodišnjeg programa prevencije ovisnosti Prevenko.

Sastanak je započeo razmijenom informacija u području prevencije te pregledom realiziranih aktivnosti u proteklom periodu. Nakon toga dogovoreni su konkretni koraci koji će se poduzeti tijekom narednih mjeseci kako bi se program uspješno završio. U nadolazećem periodu ostalo je za isplanirati i provesti: predavanje za roditelje “Roditelji u ulozi prevencije” u OŠ Mitnica, vršnjačke kampanje u sve tri škole, informativna kampanja u zajednici, te završna konferencija s ciljem predstavljanja rezultata trogodišnjeg programa.

Dodatno na sastanku partneri su razgovarali o novom projektu, te zajedničkim aktivnostima koje bi provodili u području prevencije za novo trogodišnje razdoblje, s posebnim naglaskom na uvođenje novih aktivnosti/ili izmjenu nekih postojećih.