U svrhu informiranja javnosti, a posebno mladih, PRONI Centar za socijalno podučavanje predstavlja Program za mlade grada Vukovara 2021. – 2024. u online verziji.

Prijedlog Programa za mlade grada Vukovara nastao je na inicijativu organizacija civilnoga društva s područja Grada Vukovara u suradnji s Gradom Vukovarom, a izrađen je kroz projekt „Programeri zajednice“ kojeg su u partnerstvu proveli PRONI Centar za socijalno podučavanje, Mirovna grupa mladih Dunav i Grad Vukovar uz financijsku potporu Europske unije kroz program Erasmus +.

U izradi programa aktivno je sudjelovalo 155 mladih i 60 stručnjaka s područja grada, počevši od istraživanja potreba i navika mladih pa sve do usuglašavanja zajedničkih prijedloga i stavova putem organiziranih strukturiranih dijaloga.

Program za mlade grada Vukovara temeljni je dokument lokalne politike usmjerene ka mladima čiji je cilj utjecati na poboljšanje uvjeta života u području obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene politike, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulture, mobilnosti, informiranja mladih i dr. Uloga lokalne politike za mlade od ključnog je značaja za podizanje kvalitete života mladih grada Vukovara.

Program se može pogledati ovdje.

Projekt “Programeri zajednice” financiran je sredstvima EU kroz program Erasmus+, ključna aktivnost 3 (KA3), ukupne vrijednosti 9.340,00 EUR