Završna tematska rasprava s mladima i donositeljima odluka/stručnjacima koji rade s mladima održana je 27.studenoga u Gradskom muzeju Vukovar, a s ciljem usuglašavanja konačnih prijedloga mjera i aktivnosti za mlade koje će biti dio nove četverogodišnje strategije za mlade na području grada Vukovara, a koja se izrađuje u okviru projekta “Programeri zajednice”.

Ovo je bio logičan korak nakon provedenih 8 odvojenih tematskih rasprava u kojima su obje ciljane skupine raspravljale o problemima i rješenjima koje vide u području Obrazovanja, znanosti i cjeloživotnog učenja, Zapošljavanja i poduzetništva, Aktivnog sudjelovanja mladih i održivog razvoja zajednice, Socijalne uključenosti, Zdravlja i sporta, Kulture, Radu s mladima te Mladima u europskom i globalnom okruženju. 

Budući da smo proces izrade nacrta priveli kraju, na čemu iskreno zahvaljujemo svim sudionicima, kako mladima, tako i stručnjacima iz relevantnih područja, koji su aktivnim sudjelovanjem doprinijeli stvaranju nove strategije i na taj način podržali proces stvaranja uvjeta za rad s mladima, uslijedit će priprema konačnog prijedloga Programa za mlade grada Vukovara za razdoblje 2021.-2024. koji će biti upućen na usvajanje Gradskom vijeću.

Osim toga, tijekom prosinca radit će se i na izradi mehanizma za praćenje provedbe novog  Programa, a u svrhu lakšeg vrednovanja postignuća i mjerenja utjecaja na kvalitetu života mladih.