Razmjena mladih koja je provedena od 19. do 28. lipnja 2019. u okviru programa Erasmus + KA1 – Mobilnost u svrhu učenja svakako je bila jedna od fenomenalnih iskustava svih uključenih.

U okviru projekta Art & Crafts Woodpeckers, PRONI Centar za socijalno podučavanje ugostio je u Trening centru Pirovac ukupno 25 sudionika iz 5 različitih organizacija/zemalja koji su svojim zavidnim doprinosom u razvoju i provedbi aktivnosti učinili ovaj susret mladih i njihovih voditelja jedinstvenim poligonom za učenje, rad i druženje.

IMG_20190629_135353

U nastojanju da razviju nove sposobnosti kroz Art & Craft, pružili smo sudionicima priliku da steknu posebne vještine kroz razmjenu iskustava, razmjenu običaja i prakse u stvaranju praktičnih sadržaja za svakodnevni prijem pomoću recikliranih materijala dostupnih u prirodi ili ponovnom upotrebom već korištenih materijala i alata. Imajući to u vidu, cilj je svakako bio potaknuti mlade sudionike i njihove voditelje na promišljanje o iskorištavanju stečenoga znanja i iskustva za razvoj vlastitih ili u korist njihovih matičnih organizacija, poduzetničkih inicijativa koje bi im donijele dodatnu zaradu ili uštede u smislu zadovoljavanja njihovih osnovnih ili profesionalnih potreba.

Tema projekta koja nosi kulturni i ekološki značaj poslužila je kao alat za razumijevanje potreba, prije svega na tržištu rada, promičući kreativnost kao temelj izvrsnosti i uspjeha. Međutim, kao osnovne metode rada koristili smo neformalne kao što su ”icebreakeri”, grupni rad, tematske večeri, rasprave / diskusije, usmene prezentacije, aktivnosti na otvorenom, simulacijske igre, vježbanje / praktični rad, aktivnosti te interakciju s lokalnom zajednicom.

Kompetencije koje su polaznici stekli od velike su važnosti za njihov osobni i profesionalni razvoj i ako naglasimo svaku, trebali bismo imati na umu njihovo razumijevanje onoga što su u konačnici izrazili isticanjem stečenih kompetencija. Komunikacijske vještine, usredotočenost na izražavanje pomoću “umjetnosti” u okviru praktičnog rada, istaknute su u suradnji i međusobnoj komunikaciji svih sudionika, što je bilo i presudno za postizanje krajnjih ciljeva. Također ističemo komunikaciju na maternjem i stranom jeziku kao sposobnost slušanja i razumijevanja te sposobnost izražavanja misli i ideja, sposobnost analize, sažetka i djelovanja na pronalaženju odgovarajućih rješenja za uočene poteškoće ili probleme u radu. Također, ne možemo preskočiti vještine govora tijela i stavove izražene samopouzdanjem, javnim govorom i samokontrolom te sposobnošću suočavanja s određenim situacijama, čak je i improvizacija presudna za realizaciju svih segmenata provođenja aktivnosti.

Tijekom gotovo svih akcija unutar razmjene, sudionici su poticani i podržani u kreiranju, kroz naglašene prioritete, opisujući temu postavljenih zadataka i izražavajući stečene kompetencije samoprocjenom. Prateći raspored aktivnosti, vidljivo je da su ishodi učenja bili raznoliki. Sudionici su naučili kako odabrati resurse iz prirode za rad, kako odlagati otpad ili prirodne materijale i steći neke nove rutine korištenja, važnost recikliranja za održivi razvoj, povećanu svijest i interes za važnost iskorištavanja i redefiniranja resursa, novo poduzetničke ideje, stečene praktične vještine korištenja korisnih predmeta, korištenja različitih alata, pripreme izložbe svojih radova, komunikacije s javnošću i privlačenja interesa, općenito organiziranja događaja, digitalnih vještina, posebno videa i fotografije.

Snaga timskog rada je svakako vrijedna lekcija koju smo istaknuli tijekom timskog rada i kroz stalnu refleksiju razvili su osjećaj za inicijativu, planiranje, upravljanje i vještine rukovođenja koji su također izraženi i korišteni u kontekstu preuzimanja odgovornosti za odlučivanje o tome kako implementirati određene radnje.
Interkulturalni dijalog i svijest o razlikama, kompetencijama koje ističemo kao vrlo važne i neosporno ključne za provedbu takvih događaja zbog njihove interkulturalne prirode, projekt daje značaj spremnosti za suradnju i rad naizgled različitih zemalja.

Neophodno nam je spomenuti, s obzirom na temu projekta i provedene radnje, stjecanje praktičnih vještina, rukovanje određenim alatom, stvaranje različitih predmeta i elemenata od prirodnih i recikliranih materijala. Isto je, naravno, utjecalo na postizanje kompetencija koje su pridonijele razmišljanju o samozapošljavanju, obrtu / poduzetništvu, samoorganizaciji, samodisciplini i sličnim kompetencijama potrebnim za poboljšanje vlastitih stavova i života, a koje će pružiti priliku za razvoj matičnih organizacija iz kojih polaznici dolaze.

Kroz projektne aktivnosti izgradili smo interes i motivirali polaznike za sudjelovanje u programima gdje mladi ljudi mogu učiti i raditi izravno rukama, stjecati iskustvo kroz rad i postavljati ciljeve koji pomažu u razvijanju osjećaja pripadnosti i vrijednosti potrebnih za razmišljanje i provedbu vlastitih inicijativa u poslovnom okruženju.

Prema našem iskustvu, većina sudionika koji su sudjelovali u razmjeni mladih stekla je tako iskustvo mobilnosti i bit će uključena u druge projekte sličnog karaktera, dok su neki zainteresirani primijeniti stečena znanja koja će se razviti u kasnijoj fazi i na kraju primijeniti.

Kao izlazni rezultat projekta, za podizanje vidljivosti te u korist razmjene i širenja provedenog, izradili smo prigodan ”Booklet” s tekstualnim opisom i slikovitim prikazom radnji, kao svojevrsnim presjekom uspješno porvedene razmjene mladih u okviru Erasmus + programa.

Iskustvo na najvažnije, sudionici su istaknuli te time obilježili ne kraj, već početak stvaranja novih iskustava, za koje smo sigurni da će dokučiti sudjelovanjem u sličnim projektima diljem Europe.

Na linku možete pronaći ”Booklet” u PDF online obliku.

Isto tako, na Instagram profilu projekta možete pogledati fotografije i provjeriti kako nam je bilo u Pirovcu u vrijeme provedbe aktivnosti: @woodpeckers2019

26 25 23