U prostoru PRONI Centra prošli tjedan održana je poznata Mala škola životnih vještina. Sudionici su bili zadnja skupina projekta Pronađena NEET.

Riječ je o programu PRONI Centra koji za cilj ima osnažiti polaznike i unaprijediti njihove socijalne vještine.

Teme i ove Male škole životnih vještina bile su: Osobne vrijednosti i Samoprocjena, Komunikacija, Timski rad i Suradnja, Sukobi i Rješavanje sukoba, Prezentacijske vještine i Proaktivnost,  a obrađene su kroz mnoštvo interaktivnih vježbi i na primjerima iz stvarnog života te kroz teorijske inpute na svaku od tema.

Sudionici su imali priliku naučiti kako što bolje upoznati sebe, saznati više o ljudskim potrebama, osobnim vrijednostima i o tome kakve veze ovi pojmovi imaju u odnosu na cjelokupno ponašanje. Radilo se i na komunikacijskim vještinama, naučili su kako biti bolji, aktivni slušači te kako što više uskladiti svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju.

Nastavilo se na temu suradnje i dobrih odnosa te kako prevenirati, odnosno na ispravan način reagirati u konfliktnim situacijama.

Sudionici su imali priliku razvijati i svoje prezentacijske vještine i javni nastup te su kroz vježbu mogli osvijestiti kakava je njihov vlastiti nastup te naučiti kako se lakše nositi sa tremom.

Program smo završili sa temom Proaktivnosti, a kroz pripremu jednog scenskog prikaza (koji je blizak svim mladima), sudionici su mogli prepoznati gdje je prostor za promjenu te kako primjena proaktivnog pristupa i preuzimanja odgovornosti može utjecati na veću kontrolu nad vlastitim životom i djelovanje u smjeru boljeg postizanja zacrtanih ciljeva.

Mladi sudionici suu izrazito pozitivno ocijenili ovakav način učenja, kroz aktivno sudjelovanje i zabavne ali vrlo korisne vježbe koje su im pomogle osvijestiti vlastito ponašanje.

Zahvaljujemo svim sudionicima ove Male škole životnih vještina na odličnoj atmosferi, visokoj motivaciji za učenje i zaista aktivnom sudjelovanju.

Mala škola životnih vještina dio je projekta Pronađena NEET koji se provodi u okviru programa Europskog socijalnog fonda “Pronađi me!” – provedba akivnosti dosega i obrazovanja neaktvnih mladih osoba u NEET statusu, a financiran je sredstvima EU. UP.01.2.0.04.0032.