Kao i svake godine do sada, PRONI Centar / Regionalni info-centar za mlade Osijek , sudjelovao je na Sajmu poslova u Osijeku. Tom prilikom predstavljeni su projekti PRONI Centra i mogućnosti sudjelovanja mladih u aktivnostima Info-centra za mlade, ali i mogućnosti koje se nude mladima u EU. U sklopu Sajma, predstavnica PRONI Centra sudjelovala je i na Okruglom stolu na temu cjeloživotnog obrazovanja.