Upravni odbor

Snježana Barabaš-Seršić
predsjednica

Stela Macakanja Bačić
članica

Slobodan Stojanović
član

Damir Lajoš
član

Mirela Alagić
članica

Zorica Perić
članica

Nikolina Meznarić
predstavnica korisnika i volontera

Ured Osijek

Sanja Vuković-Čović
izvršna direktorica

Irena Mikulić
voditeljica odjela obrazovanja

Mirjana Jozanović
voditeljica RICM Osijek

Maja Knežević
asistentica voditeljice RICM Osijek

Ured Vukovar

Goran Jelenić
voditelj odjela rada s mladima

Predrag Kovačević
administrator

Karolina Šoš Živanović
voditeljica ICM Vukovar

Nikolina Blagojević
asistentica voditelja lokalnog volonterskog centra Vukovar

Nevena Oreščanin
asistentica u ICM Vukovar

Ured Sisak