U okviru projekta ”ZAJEDNO AKTIVNI – ZA” , kojeg provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz program ERASMUS+ Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike, od 1.12.2016. do 1.03.2017. provodit će se istraživanje namijenjeno mladima u dobi od 15 do 30 godina starosti na razini Sisačko-moslavačke županije.

Svrha istraživanja je ispitivanje mišljenja mladih o politikama za mlade i mogućnostima razvoja Sisačko-moslavačke županije.

Samo istraživanje je usmjereno mladima koji će dati svoje mišljenje i pokazati svoje znanje vezano uz navedeno, a sami rezultati će se koristiti kao teme za rasprave u okviru Fokus grupa koje će se provoditi tokom narednih 5 mjeseci trajanja projekta.

Projekt ”ZA” ima za cilj postaviti uvijete za kreiranje i provedbu politike za mlade kroz uspostavu strukturnog dijaloga između mladih i osoba odgovornih za kreiranje politike prema mladima Sisačko-moslavačke županije.

Kao rezultat projekta, kreirat će se “Akcijski plan” koji će sadržavati smjernice za izradu novih politika prema mladima u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Istraživanje koje se provodi je u potpunosti anonimno i dobrovoljno.Isto tako, istraživanje će se provoditi u fizičkom obliku u nekoliko gradova sisačko-moslavačke županije te putem ”On-line” obrasca kojeg prilažemo u nastavku.

On-line obrazac: ANKETNI UPITNIK projekta ”ZA”

Projekt ”Zajedno aktivni – ZA” provodi se u suradnji sa: Sisačko-moslavačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija lokalne demokracije Sisak – Volonterski centar Sisak, Udruga IKS Petrinja, Savjet mladih Sisačko-moslavačke županije; organizacijama i pojedincima koji su sudjelovali u prethodnim procesima vezanim uz pokretanje inicijative za izradu  Županijskog programa za mlade Sisačko-moslavačke županije.

eu-disc-logo

Više o projektu ”ZAJEDNO AKTIVNI”

www.icm-sisak.info