U četvrtak 10.03.2016. u prostoru Gradske vijećnice Grada Siska, održan je drugi sastanak sa Savjetom mladih Grada Siska u okvuru aktivnosti br. 3 ”Praćenje provedbe Gradskog programa za mlade Sisak”, projekta ”A-LA!? 2 – A lokalni aktivizam!? 2”.

20160310_152333

Temeljeno na održivosti prvog provedenog projekta ”A-LA!?” a sukladno rezultatima provedenog Istraživanja ”Društveni položaj mladih i važnost aktivnog sudjelovanja mladih u društvenim procesima u gradu Sisku”, Aktivnost br. 3 je program s kojim smo pratili provedbu novog Gradskog programa za mlade Grada Siska (u daljnjem tekstu GPM Sisak).

U nastojanju da se dokument i prioritetne mjere u njemu opisane provedu, posvetili smo se praćenju djelovanja i potpori rada Savjeta mladih Grada Siska čija je zadaća upravo provedba GPM Sisak.

U svrhu praćenja provedbe prioritetnih mjera opisanih GPM Sisak, održali smo ukupno dva fokus sastanka kojima smo evaluirali dosadašnju implementaciju GPM Sisak te razviti nove ideje o načinu provedbe mjera iz lokalne politike za mlade u skladu sa Planom rada Savjeta mladih Grada Siska.

Kreirali smo plan praćenja provedbe prioritetnih mjera GPM Grada Siska, odnosno djelovanja Savjeta mladih Grada Siska u tom smislu, s ciljem poticanja kvalitetnijeg djelovanja Savjeta mladih Grada Siska te potpore u implementaciji GPM Sisak. Kreiran plan praćenja dostavljen je Gradu Sisku s kojim smo se obvezali i nakon provedbe ove aktivnosti, pružati potporu Savjetu mladih Grada Siska u provedbi GPM Sisak te kreiranju budućih programa/projekata koji im predstoje do kraja 2016. godine.

Plan praćenja provedbe GPM Sisak možete pogledati na priloženom  linku: Plan praćenja provedbe GPM Sisak.

Projekt ”A-LA!? 2” financiran je od  Ministarstva socijalne politike i mladih a provodi se u suradnji sa Gradom Siskom i Sisačko-moslavačkom županijom.

a-la 2 logo 222_105_Ministarstvo_sovijalne_politike_i_mladih