U suradnji Volonterskog centra Vukovar i Osnovne škole Nikole Andrića iz Vukovara tijekom prošlog i ovog tjedna učenicima je održana radionica “Biti volonter” u kojoj smo predstavili što to znači biti volonter, koja su prava i obveze volontera, kako postati volonter i koje su mogućnosti volontiranja te ih pozvali da se priključe svijetu volontiranja.

Na radionici “Biti volonter” sudjelovalo je oko 25 učenika, a neki od njih već su napravili prve korake i volontirali na nekoj od prijašnjih volonterskih akcija koje su se održale u sklopu školskog volonterskog kluba u njihovoj školi, a one koji ranije nisu bili uključeni u volontiranje, njih smo pozvali da se uključe i postanu članovi školskog volonterskog kluba.

Ova radionica financirana je sredstvima Vukovarsko-srijemske županije.

 

Volontiranje je navika srca!