PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji i partnerstvu s Ekonomskom školom Vukovar i Osnovnom školom Nikole Andrića Vukovar u okviru projekta Volonterski centar Vukovar organizirao je radionice pod nazivom „Biti volonter“, a koje su bile namijenjene novim članovima njihovih školskih volonterskih klubova.

Radionice su održane 29. i 30 listopada, a na istima je sudjelovalo 40 učenika sedmih razreda osnovne, odnosno prvih razreda srednje škole.

Cilj radionica bio je upoznati učenike sa svijetom volonterstva i podići njihovu razinu informiranosti i znanja u području volonterstva sukladno Zakonu o volonterstvu RH te dodatno motivirati iste na aktivno sudjelovanje u volonterskim aktivnostima i programima školskih volonterskih klubova.

OŠ Nikole Andrića 7b (5)

Ekonomska škola Vukovar (1)

OŠ Nikole Andrića 7a (3)

OŠ Nikole Andrića 7a (2)

OŠ Nikole Andrića 7a (4)

OŠ Nikole Andrića 7b (4)

OŠ Nikole Andrića 7b (3)

OŠ Nikole Andrića 7b (2)

OŠ Nikole Andrića 7b (1)