U okviru projekta „Nasilje? Ne, hvala!“, kojeg u suradnji s partnerima, Obiteljskim centrom Sisačko-moslavčke županije, Koordinacijom udruga mladih Sisak, Volonterskim Centrom Osijek i Mirovnom grupom mladih Dunav, provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, započeo je ciklus radionica o prevenciji nasilja namijenjen mladima.

Prvi u nizu održao se u prostoru Koordinacije udruge mladih Sisak u Sisku, 18. i 19., drugi u Regionalnom info centru za mlade u Osijeku 25. i 26. srpnja, a treći u Mirovnoj Grupi mladih “Dunav” 31.07. i 01.08.  Na svakom ciklusu sudjelovalo je 10 mladih, članova i aktivista udruga.

Cilj radionica bio je upoznati mlade s oblicima nasilja i kako ih prepoznati, te raditi na prevenciji nasilja u partnerskim vezama.

Teme edukacije, kao i sam program pripremljen je uz stručnu podršku Obiteljskog centra Sisačko-moslavačke županije, a provode ga trenerice PRONI Centra.