Tijekom ožujka i travnja 2020. godine PRONI Centar za socijalno podučavanje, uz potporu volontera i škola,  proveo je Istraživanje o navikama i načinima provođenja slobodnog vremena kod djece i mladih. Istraživanje je provedeno u sklopu programa „Prevenko“ koji ima za cilj doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije.

Ciljana skupina istraživanja bili su mladi u dobi od 15 do 30 godina te učenici sedmih razredi partnerskih osnovnih škola – OŠ Mitnica, OŠ Nikole Tesle Mirkovci i OŠ Negoslavci.

Rezultati istraživanja doista su zanimljivi te jasno pokazuju njihove navike koje će biti od koristi za pripremu daljnjih aktivnosti usmjernih ka suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti.

 

Istraživanje provedeno među djecom osnovnih škola – rezultati istraživanja.

Istraživanje provedeno među mladima – rezultati istraživanja.

 

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i doprinosu u istraživanju.