PRONI Centar za socijalno podučavanje je 14. svibnja 2010. proveo javno predstavljanje rezultata istraživanja na temu Roditeljska uključenost u socijalnoj rekonstrukciji zajednice u poslijeratnim podruèjima (Parental Involvement: A Niche for Social Fabric Renewal in Post-Cenflict Communities). Istraživanje je provedeno temeljem suradnje Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteteta Sveučilišta u Zagrebu, Indiana University School of Social Work iz SAD-a, te PRONI Centra za socijalno podučavanje.

Rezultate su nazočnim sudionicima izložile istražiteljice dr.sc.Carmen Luca Sugawara i dr.sc.Eva Anđela Delale.
Ovim istraživanjem obuhvćeni su učitelji i roditelji djece iz osnovnih škola u Vukovaru i okolnim općinama, a rezultati  istraživanja će se koristiti u svrhu razvijanja roditeljske uključenosti u zajednici. Rezultati, kao i ovaj događaj bili su izrazito dobro medijski popraćeni, što omogućava informiranje šire javnosti o ovoj temi.
Prije javne prezentacije rezultata koji su obrađeni i objedinjeni za cjelokupan uzorak, istraživački tim je predstavio pojedinačne rezultate, izazove i preporuke svakoj školi koja je sudjelovala u istraživanju.
Nakon što završna verzija izvješća bude sačinjena, koja će sadržavati i aktivnosti ovog tjedna, bit će dostupna na mrežnim stranicama PRONI Centra. Škole, kao i sudionici javne prezentacije rezultata iste će dobiti na svoje mail adrese. 
Izvještaj na engleskom.