Povodom Europskog dana informiranja mladih, 16.travnja u Rodnoj kući Lavoslav Ružičke u Vukovaru održan je prvi Sajam ustanova i udruga za mlade grada Vukovara. Glavni cilj sajma bio je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude, te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusobne suradnje u zajednici.
Na sajmu je prisustvovalo 13 izlagača, koji su prezentirali svoje aktivnosti i programe za mlade. Sajam je otvorila zamjenica gradonačelnika Vukovara Danijela Stanković ističući kako je Grad Vukovar dao punu potporu organizatorima sajma kako bi uključili što veći broj mladih za sudjelovanje na sajmu. Organizatori sajma su uz Proni Centar i Grad Vukovar, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Europski dom Vukovar i Policijska postaja Vukovar.