PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s Dječjim vrtićem Vukovar II u okviru programa Volonterskog centra Vukovar organizirao je volontersku akciju uređenja prostora u kojemu borave djeca koja idu u vrtić. Akcija je započela 6.listopada 2016. godine i sudjelovalo je 48 roditelja, volontera i djelatnika vrtića.

Akcija se provodila na dvije lokacije u objektima Dječjeg vrtića Vukovar II u Vukovaru i Borovu naselju, a ona je obuhvaćala uređenje vanjskog i unutrašnjeg prostora vrtića.

Radilo se na igralištu za djecu jasličkog uzrasta za koje se kopao pješčanik, bojale su se sprave za igranje i krečio se ulazni hol vrtića. Igralište za najmlađe polaznike vrtića biti će opremljeno igračkama i spravama koje je vrtiću nedavno doniralo Vijeće srpske nacionalne manjine grada Vukovara, a to su klackalice, tobogani, kućice i kolica za igru, a koje će također u narednom periodu vrtiću osigurati i anti-stresne podloge za betonski dio igrališta.

Cilj ove akcije, osim uređenja prostora i osiguravanja kvalitetnijeg sadržaja za djecu, je i razvijanje svijesti kod djece o važnosti sudjelovanja u aktivnostima od njihovog interesa.

„Plan nam je kroz 10 volonterskih akcija uključiti jednu širu populaciju građana i na taj način pokušati na različitim lokacijama doprinijeti razvoju same zajednice, a sve ideje su dobrodošle“.

U volonterskoj akciji, pored volontera, aktivno je bilo uključeno i osoblje vrtića te roditelji čija su djeca polaznici vrtića.

Ova volonterska akcija samo je jedna u nizu planiranih volonterskih akcija i drugih aktivnosti programa Volonterskog centra Vukovar koji se provodi u suradnji i partnerstvu s jedinicama regionalne i lokalne uprave i samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije, Mirovnom grupom mladih Dunav, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Vukovar te Volonterskim centrom Osijek, uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara.

Volontiranje je navika srca!