U okviru projekta „Sve za prava. Ljudska prava.“ čiji je nositelj Islandski centar za ljudska prava, a PRONI Centar jedan od partnera, održana je prva u nizu planiranih aktivnosti namijenjena jačanju individualnih vještina i kompetencija mladih te voditelja rada s mladima i nastavnog osoblja u području ljudskih prava.
Tako je od 20. do 23. rujna ove godine, u španjolskom gradu Puerto de la Cruz, održan Unaprijed planirani posjet, odnosno sastanak svih partnera uključenih u provedbu projekta, a u svrhu međusobnog upoznavanja istih te kvalitetne pripreme provedbe projektnih aktivnosti, posebice razmjene mladih koja će se održati u prvoj polovici studenoga, a na kojoj će uz potporu voditelja rada s mladima sudjelovati 24 mlade osobe.
Ova aktivnost, kao i cjeli projekt financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključna aktivnost 1 (KA1) – Projekti mobilnosti za mlade i osobe koje rade s mladima.Logo Erasmus +