S ciljem planiranja provedbe aktivnosti usmjerenih ka daljnjem razvoju i jačanju volonterstva na području grada Vukovara, 5. rujna 2016. godine u okviru projekta „Volonterski centar Vukovar“ održan je  radni sastanak partnera i suradnih organizacija.

Projekt pod nazivom Volonterski centar Vukovar kojeg u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave – Grad Vukovar i Općina Tompojevci te regionalnom samoupravom – Vukovarsko-srijemska županija, udrugom za mlade – Mirovna grupa mladih Dunav iz Vukovara te suradničkom organizacijom (Volonterski centar Osijek), institucijom (Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Vukovar) i obrazovnim ustanovama (4 srednje škole s područja grada Vukovara) provodi PRONI Centar, ima za cilj doprinijeti sustavnom razvoju volonterstva kroz aktivno djelovanje lokalnog Volonterskog centra Vukovar na području Vukovarsko-srijemske županije.

Partneri i suradnici na sastanku usuglasili su plan provedbe obrazovnih i informativnih aktivnosti za volontere i organizatore volontiranja, uključujući i prezentacije Europske volonterske službe te plan provedbe 10 volonterskih akcija i promotivnih aktivnosti na području grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Provedba svih aktivnosti u okviru spomenutog projekta osigurana je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.