S ciljem planiranja provedbe aktivnosti usmjerenih ka daljnjem razvoju i jačanju volonterstva na području grada Vukovara, 5. travnja u okviru projekta „Volonterski centar Vukovar“ održan je drugi radni sastanak partnera i suradnih organizacija.

Predstavnici Grada Vukovara i Mirovne grupe mladih Dunav (partneri), Volonterskog centra Osijek i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar (suradne organizacije) te PRONI Centra za socijalno podučavanje (nositelj projekta) među ostalim usuglasili su plan provedbe obrazovnih i informativnih aktivnosti za volontere i organizatore volontiranja, uključujući i prezentacije Europske volonterske službe te plan provedbe volonterskih akcija i promotivnih aktivnosti na području grada.

Provedba svih aktivnosti u okviru spomenutog projekta osigurana je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.