U okviru projekta „Ponovno“, Grad Vukovar s partnerima  organizirao je u prostorijama gradske vijećnice 20. siječnja prvi sastanak s korisnicima projekta, odnosno ciljanom skupinom – nezaposlene osobe, pripadnici nacionalnih manjina, korisnici stalne (tzv. socijalne) pomoći i korisnici podmirenja troškova stanovanja Grada Vukovara.
Sudionici sastanka, informirani su o mogućnostima koje im se nude kroz sudjelovanje u projektu „Ponovno“, pojašnjene su sve planirane aktivnosti, a na temelju predstavljenog, veliki broj njih izuzetno je motiviran nastaviti rad na sebi usvajanjem različitih znanja i vještina, kroz pojedine aktivnosti projekta.