U prostorijama PRONI Centra u Vukovaru, održan je drugi partnerski sastanak u okviru projekta “Ponovno” (Restart). Na sastanku koji je održan 14.ožujka, projektni tim je evaluirao aktivnosti provedene u prvom tromjesečju, te sačinio detaljan plan aktivnosti za mjesece koji nam predstoje. Pored predstavnika partnerskih institucija i udruga, sastanku je nazočila i predstavnica HZZ, Područne službe Vukovar, koji u projektu ima status suradnika, budući da su korisnici projekta ujedno i osobe evidentirane na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.