U prostoru Info centra za mlade Vukovar u petak, 8.7.2022. održan je 3. sastanak Savjetodavnog odbora. Pored redovite razmjene informacija i rasporeda planiranih aktivnosti na dnevnom redu sastanka bilo je i planiranje razvoja kapaciteta članova odbora. Dogovoreno je da će u periodu od 26. do 31.8.2022. članovi odbora boraviti u Trening centru Pirovac te sudjelovati u edukaciji namijenjenoj jačanju kapaciteta članova odbora te se posvetiti Strateškom planiranju daljnjeg rada Savjetodavnog odbora.

Članovi Savjetodavnog odbora ICM-a čine predstavnici ustanova i udruga: MUP RH Policijska postaja Vukovar – Policija u zajednici; Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar; Grad Vukovar; Europski dom Vukovar i PRONI Centar.

Aktivnost je realizirana u okviru projekta Info centar za mlade Vukovar financiranog sredstvima Grada Vukovara.