Već prvog dana proljetnih praznika, vrijedni školonteri dvaju školskih volonterskih klubova – Ekonomske škole Vukovar te Osnovne škole Nikole Andrića Vukovar proveli su volonterske akcije u zajednici. Tako su članovi školskog volonterskog kluba Ekonomske škole Vukovar u suradnji s predstavnicima i volonterima Mirovne grupe mladih Dunav te Eko zadrugom Vuza Vukovar pošumljavali park-šumu Adica te bojom osvježavali drvene klupe i sjenice, a članovi školskog volonterskog kluba OŠ Nikole Andrić Vukovar u suradnji s predstavnicima i volonterima Europskog doma Vukovar pod koordinacijom tvrtke Komunalac uredili dio šetnice uz Dunav, sadeći ukrasno bilje i žbunje. Inače, ove akcije dio su rarzvoja školskog volonterstva i školskih volonterskih klubova osnovanih u navedenim školama kroz projekt Školontiranje, a imale su za cilj, osim doprinosa razvoju zajednice, potaknuti međusektorsku suradnju. U akcije su se uključili i drugi građani i volonteri PRONI Centra za socijalno podučavanje.

Akcija Adica (5)

Akcija Adica (3)

Akcija Adica (2)

Akcija Adica (1)

Akcija Adica (4)

Akcija Šetnica (2)

Akcija Šetnica (1)

Akcija Šetnica (3)

Akcija Šetnica (5)

Akcija Šetnica (4)