Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

www.strukturnifondovi.hr

           projekt “Pronađena NEET”