I ove, kao i prošle godine u travnju, predstavnici PRONI Centra sudjelovali su na sajmu socijalnih poduhvata u Budimpešti, u organizaciji NESsT-a. Na sajmu su predstavljeni razni socijalni poduhvati udruga iz regije, te su razmijenjene ideje i iskustva u radu. Također, iste udruge sudjelovale su i na radionici koja je bila organizirana dan poslije, s ciljem dodatnog usavršavanja i poboljšanja kvalitete rada u području marketinga i odnosa s kupcima proizvoda, usluga i servisa socijalnih poduhvata.