Prva u nizu fokus-grupa, koju će zajedno provoditi Regionalni info-centar za mlade Osijek i Info-centar za mlade Vukovar, održala se 23.1.2015. u prostoru Info-centra za mlade Vukovar. Mladi Vukovara rado su se odazvali pozivu za sudjelovanje u provedbi Strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj i time dali svoj doprinos na razini Europske unije. Predstavnici Regionalnog Info-centra za mlade Osijek i Info-centra za mlade Vukovar razgovarali su s mladima na temu političkog sudjelovanja mladih u Vukovaru.