S početkom nove akademske godine, u Vukovaru je u prostorijama gradske Vijećnice 25.listopada organizirana javna debata s mladima radnog naziva ”Studenti i EU”.  Debata je imala za cilj povećati razinu znanja i svjesnost mladih, a posebice studenata o Europskoj uniji, te promovirati vrijednosti i standarde EU, kao i dostupne programe Europske unije.
Ova, kao i prethodne debate održane tijekom godine, organizirane su u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, a dio su projekta EUphoria, koji je financiran sredstvima Europske unije, kroz program IPA INFO 2008.