U sklopu projekta PLAN B, kao partner na projektu, sudjelovali smo na dvodnevnoj online edukaciji web alata “CANVA”, koja se održala u dva termina: 7. srpnja i 6. rujna 2022.

Na online edukaciji imali smo priliku upoznati se s osnovama web alata Canva i besplatnim mogućnostima koje nudi kako bismo poboljšali vidljivost rada organizacije te prezentirali vrijednosti, projekte i aktivnosti organizacije usmjerene korisnicima, volonterima i javnosti.

Krajem rujna očekuje nas nastavak online edukacija gdje ćemo se upoznati o korištenju novih web alata: Looma, Clidea i Miroa.

Projekt PLAN B usmjeren je na osnaživanje kapaciteta OCD-a koje su aktivne u području skrbi za djecu i zaštiti njihovih prava. Projekt ima za cilj osnažiti kapacitete OCD-a za rad u lokalnim zajednicama i za provedbu aktivnosti pomoću e-learninga, učenja „na daljinu“ i to tijekom različitih kriznih situacija.

Nositelj projekta je udruga RODA , a PRONI Centar u projektu sudjeluje kao partner zajedno sa Centrom za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID (Čakovec) i Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu (Osijek).