U sklopu projekta PLAN B, kao partner na projektu, sudjelovali smo na edukaciji “Uvod u e-učenje” koja se održala 10. i 11. svibnja 2022. u prostorima udruge Roditelji u akciji – Roda. U sklopu edukacije imali smo prilike upoznati se s osnovama blended learninga – kombinaciji online i offline oblika učenja, tehnologijama i alatima za učenje, osnovama e-learninga (LMS, standardi, principi, razine interaktivnosti), instrukcijskim dizajnom, gejmifikacijom te izradom e-learning modula.

Projekt PLAN B usmjeren je na na osnaživanje kapaciteta OCD-a koje su aktivne u području skrbi za djecu i zaštiti njihovih prava. Projekt ima za cilj osnažiti kapacitete OCD-a za rad u lokalnim zajednicama i za provedbu aktivnosti pomoću e-learninga, učenja „na daljinu“ i to tijekom različitih kriznih situacija.

Nositelj projekta je udruga , a PRONI Centar u projektu sudjeluje kao partner zajedno sa Centrom za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID (Čakovec) i Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu (Osijek).