Na sajmu udruga u Tenji, kojeg je organizirala Ženska udruga Izvor iz Tenje, predstavio se i PRONI Centar. Cilj sajma bio je potaknuti povezivanje civilnih inicijativa, građana i cijele lokalne zajednice. Štand smo dijelili s Agencijom lokalne demokracije, te je to bila još jedna prilika da zajedno predstavimo naše projekte iz programa IPA INFO 2011. 
Također, zanimljive su bile i informacije o Programu “Mladi na djelu”Eurodesk-u i Europskom portalu za mlade, kao i informacija o on-line upitniku kao početku strukturiranog dijaloga s mladima.