U okviru projekta “Mladi za grad“, koji provodimo u partnerstvu s Gradom Osijekom, odličnim odazivom mladih i dionika, provela se još jedna tematska raspravu. Ovoga puta temu je bila “Kreativna industrija i mladi”, koja je za cilj imala propitati mišljenja mladih i donositelja odluka o temama vezanima za kulturu i kulturno stvaralaštvo mladih te mogućnosti podrške mladima u stvaralaštvu i razvoju projekata u kulturnoj industriji.

Vjerujemo kako će zaključci i prijedlozi konkretnih mogućnosti biti sjajna podloga za kreiranje dobrog dokumenta Programa za mlade Grada Osijeka za novo razdoblje.

Ostanite s nama, jer nam uskoro stižu nove teme koje će doprinijeti izradi nove suvremenije politike Grada Osijeka prema mladima.