U okviru projekta “Mladi za grad”, koji provodimo u partnerstvu s Gradom Osijekom, odličnim odazivom mladih i dionika i još boljem radnom ozračju, danas provodimo drugu po redu tematsku raspravu “Zdravlje i zdravi stilovi življenja” kako bismo propitali mišljenja mladih i donositelja odluka o temama vezanima za zdravlje mladih, posebice mentalno zdravlje, prevenciju rizičnih ponašanja te rekreaciju i zdrave životne navike. Vjerujemo kako će zaključci i prijedlozi konkretnih mogućnosti biti sjajna podloga za kreiranje dobrog dokumenta Programa za mlade Grada Osijeka za novo razdoblje.
Ostanite s nama, jer pripremamo nove teme koje će doprinijeti izradi nove politike Grada Osijeka prema mladima.