U okviru projekta “Volonterski centar Vukovar” između 2. i 5. svibnja održan je tjedan obrazovnih aktivnosti u području volonterstva, kako za volontere, tako i za organizatore volontiranja s područja Vukovarsko-srijemske županije.

U suradnji sa Savjetom mladih grada Iloka, u okviru Europskog tjedna mladih, održana je edukacija za 16 volontera s područja grada Iloka “Biti volonter” s ciljem upoznavanja istih sa svijetom volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu RH. Također, isti su bili upoznati i s mogućnostima volontiranja na europskoj razini putem Europske volonterske službe, koju su volonterima predstavili kolege iz parterske udruge Mirovne grupe mladih Dunav. Pored toga, sudionicima su predstavljene Europske snage solidarnosti. Nadalje, od 3. do 5. svibnja u Vukovaru, u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, održane su edukacije za 10 predstavnika organizatora volontiranja iz javnog i civilnog sektora s područja cijele županije, a iste su kroz “Uvod u menadžment volontera” te “Vrednovanje volontera” imale za cilj podići razinu kvalitete rada s volonterima te vrednovanja istih putem Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Ove obrazovne aktivnosti samo su dio projekta Volonterski centar Vukovar koje financijski podupire Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemska županije te Grad Vukovar.