Informativni centar za mlade Vukovar, 20. veljače 2012 godine, obilježilo je tri godine od početka svog rada. U sklopu obilježavanja ovog dana, Info centar za mlade organizirao je druženje za djelatnike i volontere Info centra na kojoj su najzaslužnijim volonterima dodijeljene i prigodne zahvalnice za promicanje volonterizma i njihov volonterski angažman u aktivnostima Info centra za mlade Vukovar.

Info centar za mlade Vukovar sa radom je počeo u veljači 2009 kroz projekt „Sve za tebe“ koji je realizirao PRONI Centar za socijalno podučavanje. Od osnutka Info Centra za mlade pa do danas kroz prostor Info centra prošlo je 1928 posjetitelja dok je web stranica Info Centra (www.icm-vukovar.info) u tri godine rada dosegla brojku od 316 683 posjete. Info Centar za mlade u istom periodu sakupio je i bazu od 32 registrirana volontera koji su bili uključeni u više od 20 različitih aktivnosti te je ostvario suradnju sa brojnim drugim udrugama i institucijama sa područja grada i županije.

Kroz protekli trogodišnji period, uz rad Info centra za mlade te njegovog Savjetodavnog odbora vezuju se sada već prepoznatljive aktivnosti kao što su Vukovarski sajam informiranja mladih (VuMi), tradicionalna obilježavanja Dana Europe, Medjunarodnog dana mladih, Dana volontera kao i organiziranje brojnih radionica i predavanja koja su svojom tematikom zanimljiva mladima. Uz ostvarenu aktivnu suradnju sa drugim nevladinim udrugama koje se bave radom sa mladima Info centar za mlade Vukovar je i član Zajednice Info centara za mlade Hrvatske.

Info  centar za mlade Vukovar, kao jedini Info centar na području Vukovarsko – srijemske županije, nastoji da svojim radom, sadržajima i aktivnostima koje nudi poboljša razinu informiranosti i uključenosti mladih te da pomogne njihovu integraciju u društvo.