Prošli tjedan bio je u znaku učenja socijalnih vještina – Male škole životnih vještina koja je predstavila poznate teme i okupila ekipu sjajnih mladih ljudi.

U prostoru Info-centra za mlade,  od 29. kolovoza do 2. rujna 2022. održana je popularna Mala škola životnih vještina, aktivnost u sklopu projekta Regionalni info-centar za mlade Osijek.

Riječ je o dugogodišnjem programu PRONI Centra za koji se i ove godine tražilo mjesto više, višednevnim radionicama koje imaju cilj osnažiti polaznike i unaprijediti njihove socijalne vještine.

Teme ove Male škole životnih vještina bile su: Osobne vrijednosti i Samoprocjena, Komunikacija, Timski rad i Suradnja, Sukobi i Rješavanje sukoba, Prezentacijske vještine i Proaktivnost,  a obrađene su kroz mnoštvo interaktivnih vježbi i na primjerima iz stvarnog života te kroz teorijske inpute na svaku od tema.

Sudionici su kroz ovaj program mogli naučiti što su to osnovne ljudske potrebe i kako one imaju utjecaj na naše cjelokupno ponašanje, što su naše osobne vrijednosti i kako ih gradimo i koliko se razlikuju u odnosu na druge, naučiti malo više o sebi i na taj način osvijestiti svoj vlastiti potencijal.


U dijelu učenja o komunikaciji, upoznali su mitove o komunikaciji, saznali što je zapravo komunikacija, komunikacijski kanal i šumovi u komunikaciji, mogli su procijeniti vlastite komunikacijske vještine, naučiti kakva sve komunikacija može biti te kolika je važnost neverbalne komunikacije i kakav utjecaj na komunikaciju ima slušanje.


Kroz različite interaktivne vježbe u grupama učili su o važnosti suradnje i dobrih odnosa, osvijestili koliki je značaj otvorene komunikacije u timu kako bi se izbjegli, odnosno uspješno riješili mogući problemi rada u timovima.


Ni tema Sukoba, koja je dijelu polaznika bila osobno zahtjevna, nije prošla bez praktičnog rada na osobnom doživljaju i različitim osjećajima koji se javljaju u situacijama sukoba, polaznici su naučili što je sukob, zbog čega nastaje i koje su vrste i razine sukoba, na koji se način netko ponaša u sukobu i kako reagira u konfliktnoj situaciji. Pored toga, saznali su i koji su sve koraci u rješavanju sukoba a sve su to mogli primijeniti u vježbama u kojima su radili na rješavanju konkretnih konfliktnih situacija.


Tema u svezi koje su sudionici imali najviše treme je –  Prezentacijske vještine i javni nastup. Kroz različite vježbe samopredstavljanja i prezentacije pred publikom, osvijestili su kakvi su u javnom nastupu te su iz analize svog nastupa mogli osvijestiti razinu svoje treme u nastupu, naučiti kako ju smanjiti ili nadići te saznati koji su sve elementi bitni kako bi im javni nastup bio uspješniji. Kao i mnogo puta ranije, sudionic su tremu vrlo brzo ukrotili i na kraju su rekli da im je ovo bio jedan od dražih dana.

Zadnji dan je ostavljen za temu – PROAKTIVNOST, i sudionici su tijekom ovog dana kroz metodu forum teatra i elevator pitch mogli primijeniti sve što su dosad naučili (vezano za osobne vrijednosti, komunikacijske vještine, timski rad i rješavanje sukoba…). I to sve kako bi se upoznali sa životnim principom koji uključuje proaktivni pristup svim životnim situacijama,  preuzimanje odgovornosti i kontrole nad vlastitim životom i djelovanje u smjeru koji koji sami određujemo kako bismo postigli svoje ciljeve.

Na kraju ovog treninga sudionici su izrazito pozitivno ocijenili ovakav način učenja, kroz aktivno sudjelovanje i zabavne ali vrlo korisne vježbe koje su im pomogle osvijestiti vlastito ponašanje.

Zahvaljujemo svim sudionicima ove Male škole životnih vještina na odličnoj atmosferi, visokoj motivaciji za učenje i zaista aktivnom sudjelovanju.

Mala škola životnih vještina dio je projekta Regionalni info-centar za mlade Osijek, koji je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.