U prostoru Info-centra za mlade, od 2. rujna do 6. rujna 2019. održana je Mala škola životnih vještina, aktivnost u sklopu projekta INFO START.

Riječ je o programu, višednevnim radionicama koje imaju cilj osnažiti polaznike i ojačati njihove socijalne vještine.

Teme ove Male škole životnih vještina bile su: Osobne vrijednosti i Samoprocjena, Komunikacija, Timski rad i Suradnja, Sukobi i Rješavanje sukoba, Prezentacijske vještine i Javni nastup, a od ove godine program smo obogatili još jednom radionicom i to na temu Održivog razvoja i Suživota s prirodom. Sve ove teme obrađene su kroz mnoštvo interaktivnih vježbi i na primjerima iz stvarnog života te kroz teorijske inpute na svaku od tema.

Sudionici su kroz ovaj program mogli naučiti što su to osnovne ljudske potrebe i kako one imaju utjecaj na naše cjelokupno ponašanje, što su naše osobne vrijednosti i kako ih gradimo i koliko se razlikuju u odnosu na druge, naučiti malo više o sebi i na taj način osvijestiti svoj vlastiti potencijal.
U dijelu učenja o komunikaciji, upoznali su mitove o komunikaciji, saznali što je zapravo komunikacija, komunikacijski kanal i šumovi u komunikaciji, mogli su procijeniti vlastite komunikacijske vještine, naučiti kakva sve komunikacija može biti te kolika je važnost neverbalne komunikacije i kakav utjecaj na komunikaciju ima slušanje.
Kroz različite interaktivne vježbe u grupama učili su o važnosti suradnje i dobrih odnosa, osvijestili koliki je značaj otvorene komunikacije u timu kako bi se izbjegli, odnosno uspješno riješili mogući problemi rada u timovima.
Ni tema Sukoba, koja je dijelu polaznika bila osobno zahtjevna, nije prošla bez praktičnog rada na osobnom doživljaju i različitim osjećajima koji se javljaju u situacijama sukoba, polaznici su naučili što je sukob, zbog čega nastaje i koje su vrste i razine sukoba, na koji se način netko ponaša u sukobu i kako reagira u konfliktnoj situaciji. Pored toga, saznali su i koji su sve koraci u rješavanju sukoba a sve su to mogli primijeniti u vježbama u kojima su radili na rješavanju konkretnih konfliktnih situacija.
Potom je slijedila tema Prezentacijske vještine i javni nastup. Kroz različite vježbe samopredstavljanja i prezentacije pred publikom, osvijestili su kakvi su u javnom nastupu te su iz analize svog nastupa mogli osvijestiti razinu svoje treme u nastupu, naučiti kako ju smanjiti ili nadići te saznati koji su sve elementi bitni kako bi im javni nastup bio uspješniji.

Budući da je ova aktivnost sufinancirana kroz projekt INFO START, na kojemu nam je parter ISKRA Waldorfska inicijativa, iznimno smo zadovoljni da smo program mogli obogatiti još jednim vrlo zanimljivim i svrsishodnim učenjem, i to na temu Održivog razvoja. Zadnja radionica, što se pokazalo iznimno prihvaćenim, održala se u prirodu – u Tvrđavici, na zemljištu udruge na kojemu se odvija Učionica održivog razvoja na otvorenom. Mladi su imali priliku na jedan inovativni način saznati o čemu sve ovisi održivi razvoj našeg svijeta, i što je još najvažnije osvijestiti kako oni sami tomu doprinose, odnosno ne doprinose, te kako to promijeniti.

Na kraju ovog treninga sudionici su izrazito pozitivno ocijenili ovakav način učenja, kroz aktivno sudjelovanje i zabavne ali vrlo korisne vježbe koje su im pomogle osvijestiti vlastito ponašanje.

Zahvaljujemo svim sudionicima ove Male škole životnih vještina na odličnoj atmosferi, visokoj motivaciji za učenje i zaista aktivnom sudjelovanju.

Projekt INFO START financira Grad Osijek.

20190902_105413

20190903_105922

20190904_103109

20190904_105709

20190904_140934

20190905_130223

70493534_401329260800424_6113494481061806080_n

71331674_498605210976435_5452394972919627776_n