Bile su ovo treće konzultacije o uređenju sektora mladih, vezano za Zakon o mladima, koje provodi Mreža mladih Hrvatske, dok je PRONI Centar bio suradnik “na terenu”. U konzultaciji je sudjelovalo 66 predstavnika udruga mladih i za mlade, organizacija i institucija s područja Slavonije i Baranje te Ministarstva socijalne politike i mladih. Među njima, bio je i zamjenik gradonačelnika grada Osijeka, Vladimir Ham.