U Regionalnom informativnom centru za mlade Osijek, 28. rujna održan je jezični kviz “Jezikotura”, na kojemu se natjecalo 20 mladih, učenika srednjih škola (I. gimnazija, Ekonomska i upravna škola i Medicinska škola) i studenata iz Osijeka. Tema kviza bile su opće činjenice o jezicima.

Ovom aktivnošću PRONI Centar/Info-centar za mlade Osijek, pridružio se kampanji 9. Tjedna cjeloživotnog učenja, koja se ove godine obilježava od 28. rujna do 4. listopada.

Tjedan cjeloživotnog učenja je nacionalna obrazovna kampanja koja na jednostavan način, na temelju izravnih obraćanja građanjima, potiče ostvarenje ideje o promoviranju učenja i obrazovanja. Riječ je o UNESCO-voj inicijativi pokrenutoj 1999. godine, koja se svake godine obilježava u brojnim zemljama na svim kontinentima kako bi se senzibilizirala javnost za cjeloživotno učenje, promicala kultura učenja te potaknula osobna motivacija.

Znanje jezika je mladima vrlo blizak primjer gdje je očita potreba za cjeloživotnim učenjem. Znanje stranog jezika otvara potpuno nove dimenzije učenja, pomaže razumijevanju vlastitog jezika i doprinosi cjelokupnom obrazovnom uspjehu i razvoju inteligencije.

Tako su se i na ovom kvizu mogle čuti zanimljive činjenice o jezicima svijeta, a na pitanja o kojima je ipak velik broj sudionika znao odgovor. Na kraju su podijeljene simbolične nagrade najboljima.