U sklopu projekta “Proaktivna mreža“, u utorak 14. ožujka, na Filozofskom fakultetu u Osijeku organizirana je javna tribina.

Tema javne tribine bila je “Međusektorska suradnja u krizi – integracija djece i obitelji izbjeglica u odgojno-obrazovni sustav”, na nju su se osvrnuli Igor Đorđević ispred Nansen dijalog centra, Jelena Batrnek učiteljica hrvatskog jezika i književnosti u OŠ Antuna Mihanovića Osijek, Srđan Ferenčak prof., ISKRA waldorfska inicijativa i Mirna Šostarko mag.phil. et paed., DKolektiv – organizacija za društveni razvoj.

U okviru tribine predstavljeni su i rezultati provedenog istraživanja u školama “Integracija djece izbjeglica u odgojno-obrazovni sustav” te je organizirana i panel rasprava.

Ovo je bila druga javna tribina u nizu, a zaključci ove, kao i one organizirane potkraj veljače u Vukovaru, doprinijet će izradi Priručnika i Bontona za djelovanje u kriznim situacijama, koji su u izradi i bit će predstavljeni na završnoj konferenciji koja će biti organizirana sredinom travnja.

Projekt Proaktivna mreža financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. UP.04.2.1.11.010