Kroz ciklus tematskih radionica koje su obradile četiri vrste ovisnosti – alkohol, drogu, kocku i nove tehnologije, učenici OŠ Mitnica iz Vukovara na teorijski, praktičan i iskustveni način upoznali su se sa štetnostima ovisnosti, ali što je još važnije informirani su o istima kako bi mogli prepoznati opasnosti koje se iza njih kriju.

Ovaj ciklus radionica već su prošli učenici OŠ Negoslavci, a u tijeku je i rad s učenicima OŠ Nikole Tesle Mirkovci.

Potkraj ovog mjeseca održat će se i poludnevni seminar sa školskim djelatnicima ovih škola kako bi se isti, od strane stručnih osoba iz partnerskih i suradničkih organizacija, dodatno upoznali sa štetnostima ovisnosti, ali i načinima rada na prevenciji te doznali koje još vrste ovisnosti učenici smatraju značajnima za obraditi. Na taj način plan je potaknuti školske djelatnike na kontinuiranu provedbu preventivnih programa u školama u svrhu sprječavanja pojave ovisnosti i pružanja podrška učenicima u prevladavanju istih.

Ove aktivnosti dio su trogodišnjeg programa Prevenko kojeg PRONI Centar u suradnji s navedenim školama, Vijećem za prevenciju Grada Vukovara, Udrugom NE-ovisnost iz Osijeka te Policijskom upravom Vukovarsko-srijemskom, provodi na području Vukovarko-srijemske županije, a uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Grada Vukovara.