PRONI Centar za socijalno podučavanje, kao partner na projektu Radius V, koji je usmjeren razvoju volonterstva, tijekom lipnja 2023. godine proveo je anonimno istraživanje (N= 130 ispitanika) s ciljem mjerenja učinka djelovanja školskih volonterskih klubova na učenike.

Istraživanje se provelo u srednjim i osnovnim školama na području Vukovarsko-srijemske županije u kojima postoje Školski volonterski klubovi (ŠVK), a neki od klubova uspostavljeni su uz potporu PRONI Centra i aktivno djeluju.

Ovo su rezultati istraživanja: