U okviru projekta “Misli preventivno, djeluj lokalno” kojeg provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s PU Osječko-baranjskom i PU Vukovarsko-srijemskom, započinju prijave zainteresiranih za sudjelovanje u projektnim aktivnostima.

Svi mladi u dobi od 15 do 30 godina, s područja gradova Osijek i Vukovar, mogu se prijaviti za sudjelovanje u ovom projektu, najkasnije do petka 21. ožujka 2014. godine, slanjem popunjenog prijavnog obrasca na sljedeće adrese:

Za područje Vukovara: icm-vu@proni.hr
Za područje Osijeka: icm@proni.hr

                                             Prijavnicu preuzmi ovdje.