Prevencija nasilja među mladima putem umjetnosti, jedan je od osnovnih ciljeva radionica umjetnosti koje su se u okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala!“, počele održavati od 15.03. u Sisku. Radionice se provode u partnerskoj organizaciji – Koordinacija udruga mladih Sisak, a na njoj sudjeluje 10-ak mladih s područja Siačko-moslavačke županije. Inače, u okviru cijelog ciklusa, kojeg vodi voditelj Sven Sorić, mladi će pored toga što će usvojiti različite tehnike umjetničkog stvaralaštva, raditi na izradi tematskih uradaka, koji će se predstaviti javnosti u okviru kampanje “Nasilje? Ne, hvala!”, kao i sudionicima završne konferencije u Osijeku, koja će biti organizirana u rujnu.