Budući da naša organizacija posjeduje Oznaku kvalitete za provedbu programa Europskih snaga solidarnosti te da uskoro očekuje dolazak dvoje mladih volontera koji će u Vukovaru boraviti i sudjelovati u aktivnostima razvoja inkluzivnog volontiranja u narednih godinu dana, naši djelatnici su sudjelovali na osposobljavanju koje je u Orahovici od 6.do 9. listopada organizirala Agencija za mobilnost i programe EU.

Cilj osposobljavanja bio je osigurati organizacijama korisnicama programa Europskih snaga solidarnosti bolje razumijevanje projektnog ciklusa te unaprijediti kvalitetu provedbe odobrenih projekta i aktivnosti, u našem slučaju projekta “Budimo inkluzivni!”.