Povodom Međunarodnog dana volontera, PRONI Centar za socijalno podučavanje, nositelj programa Volonterski centar Vukovar, u utorak, 5. prosinca 2023. uručio je godišnje volonterske nagrade pojedincima i organizatorima volontiranja s područja grada Vukovara.

Volonterske nagrade za 2023. godinu pod sloganom „Učinimo našu zajednicu boljom“ dodijeljene su u sljedećim kategorijama:

Nagrada za volonterski angažman pojedinca

Svojom energijom, pristupom i otvorenošću razvila je brojne metode uključivanja pojedinaca, sljedbenika i „zarazila“ ih dobrom energijom i željom za volontiranjem. Uvijek sve aktivnosti provodi u cilju jačanja djetetove samostalnosti, poticanja oslanjanja na vlastite snage kroz olakšavanje njihovog sudjelovanja u zajednici uključujući volontere.

Kroz radionice i rad s djecom s teškoćama u razvoju organizira i odrađuje volonterski radionice u prirodi i u zatvorenom, a već drugu godinu zaredom organizirala je i masivne vanjske blagdanske radionice za djecu redovnog razvoja osnovnoškolske i vrtićke dobi koje je posjetilo više od 120 djece te dobi.

Također u kontinuiranom volonterskom angažmanu u nedostatku psihološke pomoći i podrške već četvrtu godinu za redom organizira i odrađuje kreativne radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju svakoga tjedna.

Organizirala je preko 200 volontera, a osim pored toga radi na promociji udruge, stvara i piše projekte, među kojima je vrlo poznat projekt Funiland, vodi dokumentaciju u uredima udruge i od kuće, arhivu dokumentacije, inventurne liste, evidenciju članstava udruge, knjigovodstvene poslove, a sve u cilju olakšavanja vođenja dokumentacije u nedostatku financija udruge.

Nominirana osoba je dugogodišnji voditelj udruge Tko se boji sutra još? Vukovar, i to na volonterskoj osnovi već četvrtu godinu, a u ovoj godini dosada je odradila već 570 sati.

Stoga, nagrada za volonterski angažman pojedinca u 2023. godine dodjeljuje se Maji Prakaturović iz Vukovara.

dobitnica: Maja Prakaturović

Nagrada za volonterski angažman pojedinca

Sve svoje vrijeme ulaže u obrazovanje i odgoj mladih i to ne samo kroz ulogu profesorice, već i kroz aktivan angažman u izvannastavnim aktivnostima te rad u zajednici. Otvorena je za svaki oblik suradnje, osluškuje potrebe mladih i pomaže njihovom osobnom i profesionalnom razvoju.

Koordinatorica je čak dva školska volonterska kluba te je vrlo aktivan član zajednice u nekoliko organizacija civilnoga društva gdje svoj doprinos daje kroz odgoj za volontiranje te provedbu različitih aktivnosti, ali i prijenos iskustava i znanja u području rada s volonterima, posebice kroz školske volonterske klubove. I u odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima radi – Srednja škola Dalj te Srednja strukovna škola Marko Babić i u organizacijama civilnoga društva poput Europskog doma Vukovar i PRONI Centra za socijalno podučavanje pokretač je mnogobrojnih aktivnosti i akcija te projekata za dobrobit mladih i šire zajednice. Aktivna je i drugim područjima rada, poput kulture.

Tijekom 2023. godine, pored aktivnosti u školskim volonterskim klubovima, volontirala  je 130 sati u spomenutim organizacijama civilnoga društva te na taj način doprinijela razvoju volonterstva na području grada Vukovara. Stoga se u ovoj kategoriji dodjeljuje još jedna nagrada za volonterski angažman pojedinca, a dobitnica je Dragana Samardžija iz Vukovara.

dobitnica: Dragana Samardžija

Nagrada za primjer dobre prakse uključivanja građana

Iako su primarno ustanova koja ostvaruje programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, to im ne predstavlja prepreku kada je riječ o uključivanju građana u njihove volonterske akcije i programe.

Stoga već godinama unazad ova ustanova poziva i uključuje roditelje i lokalnu zajednicu u volonterske akcije te potiče suradničke odnose i podiže svijest o važnosti pojedinca u zajednici te utjecaju zajednice na pojedinca. Osim toga, kroz organizaciju humanitarnih i ekoloških akcija, preventivnih programa i obilježavanje značajnih datuma promoviraju volonterstvo među djecom, njihovim obiteljima i zaposlenicima ustanove.

Tako su i ove godine, a s ciljem kvalitetnijeg boravka djece na otvorenom prostoru, organizirali niz volonterskih akcija uređenja vrtićkog dvorišta, a u istima su sudjelovali roditelji djece polaznika vrtića kao i drugi članovi obitelji te djeca i zaposlenici vrtića.

Ovim akcijama uređeni su dijelovi dvorišta koji su iskorišteni za formiranje centara aktivnosti djece na otvorenom prostoru. Formiran je prometni poligon, izrađeni su modeli prijevoznih sredstava od recikliranog materijala te je uređen dio dvorišta za boravak djece jasličkog uzrasta.

Kroz volonterske akcije uključeno je oko 30 roditelja i ostalih članova obitelji te oko 15 zaposlenika.

Osim toga, jedna vrtićka skupina kroz projekt “Roditelj-odgojitelj” potiče roditelje na volontiranje u skupini u vidu zajedničkih aktivnosti djece roditelja i odgojitelja u vrtiću i lokalnoj zajednici čime se bogati rast i razvoj svakog djeteta pojedinačno.

Ovakvim pristupom istaknuli su se kao primjer dobre prakse uključivanja građana u volonterske akcije i programe organizatora volontiranja, te se stoga nagrada u ovoj kategoriji dodjeljuje Dječjem vrtiću Vukovar II.

dobitnik: DV Vukovar II

Nagrada za poticanje razvoja volonterstva

Ova ustanova organizator je brojnih manifestacija, a mnogima je i suorganizator. Dakako u tu svrhu neophodni su brojni ljudski kapaciteti, a volonteri zasigurno jesu ključna karika u cijeloj priči i potrebna podrška koja im uvelike olakšava organizaciju zahtjevnih događanja već dugi niz godina.

Primjerice, Vukovar film festival je manifestacija u kojoj je pomoć volontera nezamjenjiva već 17 godina, budući da isti obavljaju širok spektar poslova, od prodaje karata i majica na štandovima, distribucije promo materijala, do pomoći kod dočeka gostiju i fizičkih poslova pripreme lokacija za filmske projekcije. Osim VFF-a, tu je i Prvosvibanjski izlet u Adici gdje volonteri i učenici srednje strukovne škole već dugi niz godina sudjeluju u tradicionalnoj podjeli graha, Međunarodni dan Dunava, tijekom kojeg se u suradnji s GD Crvenog križa Vukovar i volonterima organizira podjela fiša  građanima, Vukovarski etno sajam koji je također nezamisliv bez pomoći volontera i dr. Kroz ove nabrojane manifestacije, samo u 2023. godini sudjelovalo je 50 volontera koji su ostvarili 1312 volonterskih sati.

Iz navedenog, vidljivo je kako se kroz organizaciju mnogobrojnih aktivnosti, osim  poticanje građana na uključivanje u društveni i kulturni život zajednice, radi i na doprinosu istoj kroz volontiranje, što planiraju činiti i nadalje, a čime se potiče daljnji razvoj volonterstva na području grada Vukovara. Osim toga, planiraju uspostaviti i nove volonterske programe i aktivnosti te raditi na izgradnji vlastitih kapaciteta za upravljanje volonterima.

Stoga ovogodišnja nagrada za poticanje razvoja volonterstva dodjeljuje se TZ Grada Vukovara.

dobitnik: TZ Grada Vukovara

Nagrada za postignuti učinak volonterske akcije

Udruga na našem području djeluje već 25 godina i neumorno radi na osnaživanju zajednice i njezinih građana, prvenstveno žena. Kroz svoj rad, svakako njeguju i volonterstvo te provode različite aktivnosti s ciljem uključivanja građana. Jedno takvo mjesto jeste i društveni vrt EKO START, koje je postalo mjesto organiziranja zajednice, društvene umreženosti, mjesto ekonomskog jačanja žena, poticanja volontiranja i suradnje sa ustanovama i institucijama.

Kroz organizaciju i uključivanje u različite volonterske akcije, izradu vrtnog namještaja (klupe i stolovi od paleta), oplemenjivanje vrta novim biljkama, izrada cvjetnjaka od automobilskih guma i taburea za sjedenje, uređenje prostora za odmor i za rad za sve sudionike koji dolaze u društveni vrt volonteri su svojim angažmanom doprinijeli razvoju i novim sadržajima ovog društvenog vrta. U akcijama su sudjelovali brojni građani i djelatnici ustanova poput članova ŠKV Srednje strukovne škole Marko Babić, učenici Tehničke škole Nikole Tesle, DVD Vukovar, DVD Borovo, kao i naše sugrađanke i sugrađani. Svoj doprinos dao je i grad Vukovar kroz osiguravanje potrebnih materijala za izradu namještaja te obrt Ris iz Bršadina putem donacije palete za izradu namještaja.

Organizacijom ovakvih volonterskih akcija ostvareno je učinak na organiziranje zajednice i društvenu umreženost, povezani su različiti dionici sa zajedničkim ciljem doprinosa ljepšem i uređenijem mjestu u zajednici na kojem će se okupljati, djeca, mladi, žene, osobe s invaliditetom, ali i drugi građani koji budu imali interes za vrtlarskim i edukativnim radionicama i održivom razvoju, povećan je građanski aktivizam, suradnja i društveno odgovorno ponašanje u zajednici te se utjecalo na međusobno razumijevanje, jačanje tolerancije i zajedništva među ljudima.

Tijekom 2023. godine organizirano je nekoliko volonterskih akcija u društvenom vrtu, a u iste je bilo uključeno 98 volontera/ki.

Stoga, ovogodišnja nagrada za postignuti učinak volonterske akcije, ili bolje rečeno akcija, dodjeljuje se Udruzi žena Vukovar.

dobitnik: Udruga žena Vukovar

Uz dobitnice volonterskih nagrada, svečanu dodjelu obogatio je i muzički program Glazbene škole pri OŠ  Dragutina Tadijanovića Vukovar, gdje su učenici i mladi glazbenici Livija Horvat, Bartol Gora i Lovro Moric, uz klavirsku pratnju Milice Ajduković izveli glazbena djela.

Čestitamo dobitnicama i zahvaljujemo se gostima koji su svojim dolaskom dali na značaju razvoju volonterstva.

Zahvaljujemo se i Gradskom muzeju Vukovar na domaćinstvu.

Ovo je već deveta godina za redom kako PRONI Centar za socijalno podučavanje, u okviru programa Volonterski centar Vukovarorganizira svečano dodjeljivanje volonterskih nagrada.