Prvi u nizu zajedničkih satanaka svih partnera (Grad SisakGrad Vukovar i PRONI Centar) uključenih u provedbu projekta All for You – Sve za tebe, te studijska posjeta mladih iz Informativnih centara za mlade iz Siska i Vukovara, Regionalnom Informativnom centru za mlade Osijek, održani su od 26. do 28 siječnja u Osijeku.
Partnerski sastanak imao je za cilj upoznati sve partnere o provedbi projekta, te uključiti ih u provedbu nadolazećih aktivnosti, među kojima je i službeno otvaranje Informativnog centra za mlade Vukovar, planiranog za 20.veljače, te Informativnog centra za mlade Sisak, planiranog za 27.veljače. S druge strane, studijska posjeta imala je za cilj prenijeti iskustva u radu te upoznati voditelje, INFO centara u otvaranju, o svim važnim elementima potrebnim za kvalitetno vođenje informativnog centra za mlade.
Ove aktivnosti sastavni su dio spomenutog projekta koji je financiran sredstvima Europske unije kroz program PHARE 2006.