Protekli tjedan, točnije od 27. do 29. rujna 2023. održali su se 14. Dani informiranja mladih u Vukovaru.

Dani informiranja mladih (skraćeno VuMi) je dugogodišnja tradicionalna aktivnost, sada već 14. godina po redu, Info centra za mlade Vukovar (program PRONI Centra), u okviru kojih su se ove godine organizirale aktivnosti za mlade, osobe koje rade s mladima i organizatore volontiranja.

  • 27.9.2023. u prostoru Info centra za mlade Vukovar održalo se predavanje o mentalnom zdravlju na temu “Izazovi mentalnog zdravlja kod djece i mladih” na kojem su se okupili ravnatelji, pedagozi, psiholozi iz vukovarskih osnovnih i srednjih škola te predstavnice gradske knjižnice i udruga za djecu i mlade.

Gošće predavanja: Sanja Diósy, mag.psych. i Maja Matković, mag.psych., stručne suradnice za psihološko savjetovanje studenata na Filozofskom fakultetu u Osijeku kroz svoju prezentaciju osvrnule su se na “situacije” te uzroke i posljedice s kojima se danas djeca i mladi susreću i što čine mentalnom zdravlju mlade osobe. Veliki odaziv sudionika i razgovori “s terena” dokaz je da se o temi mentalnog zdravlja treba kontinuirano informirati, educirati te aktivno i na vrijeme djelovati!!

  • 28.9.2023. u prostoru Gimnazije Vukovar održao se okrugli stol na temu “Značaj volonterstva u lokalnoj zajednici” koji je okupio predstavnike OCD-a  i javnih ustanova koje potiču, razvijaju i njeguju volonterstvo kroz svoj rad, a kojima su predstavljena istraživanja Učinak djelovanja školskih volonterskih klubova na učenike te Istraživanje o navikama građana o volonterstvu i načinima vrednovanja volonterskog rada. Sudionici okruglog stola su imali priliku i upoznati se s rezultatima istraživanja Utjecaj volonterstva na osobni i društveni razvoj i alatima za mjerenje istog, provedenog u okviru projekta Radius V, a koje je predstavila Jelena Kamenko Mayer iz Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

Poticajna rasprava sudionika ukazala je da treba raditi na uključivanju volontera u rad škole, jačanju promocije volonterstva i volonterskih programa, umrežavanju OCD-a i odgojno-obrazovne ustanove, poticati jaču suradnju roditelja i škola, ali i udruga koje se bave volonterstvom i raditi na motivaciji volontera. Osim toga, sudionici okruglog stola dali su i neke preporuke u svrhu veće vidljivosti volonterstva na području lokalne zajednice, ali i njegovog razvoja poput organiziranja Dana školskih volontera i razmjene ideja o volontiranju.

  • 29.9.2023. na imanju Goldschmidt u Vukovaru održala se završna konferencija projekta “Informacija za sve” na kojoj su sudjelovali mladi iz manjih/ruralnih mjesta, predstavnici obrazovnih i kulturnih ustanova, javnog sektora i udruga za mlade. Na konferenciji, koja je okupila 60 sudionika s područja VSŽ i OBŽ, predstavili su se rezultati Infolovki – aktivnost koja se provela na 10 različitih lokacija obje županije (video), potom su predstavljena i promišljanja mladih o metodama informiranja i vidljivosti informacija.  Primjere dobre prakse informiranja u lokalnim zajednicima iznijeli su Gradska knjižnica Vukovar i DKolektiv iz Osijeka. Posebno je istaknuta važnost umrežavanja u pružanju informacija koje već 14 godina čini Savjetodavni odbor Info centra za mlade Vukovar (Grad Vukovar, Policija u zajednici, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Europski dom Vukovar i od ove godine novi članovi SO – Gimnazija Vukovar i Gradska knjižnica Vukovar).

Značajni dio konferencije bio je rad u 6 tematskih skupina (javni sektor, obrazovanje, civilni sektor, mladi, informiranje, uloga medija u informiranju mladih) koji je rezultirao brojnim zaključcima sudionika koji su bili izmješani po tematskim skupinama:

-mladi ističu Instagram kao društveni medij gdje se mogu informirati, dok Tik Tok prate radi zabavnog sadržaja

-školske novine, radio, web stranice i društvene mreže (FB) – kao “starije metode informiranja” još uvijek su u opticaju kod starijih osoba koje potom prenose informacije mladima

-informacije trebaju biti kratke, jasne, vizualno atraktivne i da potiču na daljnje istraživanje i saznanje

-ističe se važnost sudjelovanja gostujućih predavača i predstavljanja osobnog doživljaja/iskustva koji mogu ostaviti drugačiji utjecaj na mlade

-škola i dalje treba ostati izvor informiranja posebice za Erasmus+ programe i volontiranje (programi mobilnosti)

-informacija se treba prilagoditi jeziku mladih, ali i da zadrži ozbiljnost i stručnost od udruge i/ili institucije od koje informacija i dolazi

-u informaciji se trebaju istaknuti ključne riječi i pojmovi koje mladima trebaju privući pozornost za “istražiti dalje”…

-angažirati mlade u kreiranju sadržaja i informacija i poticati ih na sudjelovanje u javnim događanjima od interesa za mlade (jedan od primjera: dati im govorničku ulogu,…)

-raditi na umreženosti kanala informacija

-educirati djelatnike (koji se bave informiranjem) o novim tehnologijama

Ovim aktivnostima dali smo na značaju mladima, osobama koje rade s mladima i razvoju volonterstva na lokalnoj razini.

14. Dane informiranja mladih sufinancirao je Grad Vukovar i Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Okrugli stol na temu “Značaj volonterstva u lokalnoj zajednici” održao se u okviru programa Volonterski centar Vukovar, financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Završna konferencija projekta “Informacija za sve” sufinancirana je sredstvima Europske unije u okviru programa Erasmus+.