U okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala!” započeli su novi ciklusi radionica s mladima. Ovoga puta riječ je o radionicama “Uvod u volonterstvo”, a cilj im je unaprijediti znanja i vještine važne za volontiranje te pripremiti sudionike za volontiranje u svrhu prevencije nasilja među mladima. Prvi trodnevni ciklus na kojem je sudjelovalo 10 mladih, započeo je 4.rujna u Osijeku, slijedeći je uslijedio 17.rujna u Vukovaru, a potom i treći, 25. rujna u Sisku.
Radionice koje provodi trenerica iz partnerske udruge – Volonterski centar Osijek, ukupno će tijekom rujna proći 30 mladih s područja Osijeka, Vukovara i Siska.